Our Service

Pre Order System (ระบบพรีออเดอร์ สำหรับร้านค้าออนไลน์)

our_service

รายละเอียดของระบบ

เป็นระบบสั่งซื้อและจัดการต่างๆ สำหรับร้านค้าในลักษณะ Pre Order คือรับสั่งของจากต่างประเทศ คนที่สนใจสั่งของจากต่างประเทศจะเข้าไปหาสินค้าจากเว็บ อย่างเช่น www.Taobao.com , www.Alibaba.com , www.Paipai.com , www.91pf.com , www.vvnyk.com , www.gmarket.co.kr ฯลฯ แล้วมาสั่งซื้อผ่านระบบ โดยทางร้านค้านี้จะมีคนที่ทำหน้าที่ซื้อสินค้าตาม order ที่ต่างประเทศแล้วส่งกลับมาไทย

ข้อดีของระบบ
  • ไม่ต้องใช้ excel ไฟล์ในการรับ order (เนื่องจากสั่งซื้อและจัดการต่างๆ ผ่านระบบโดยตรงเลย)
  • ระบบคำนวณเงินอัตโนมัติ
  • ชำระเงินผ่านระบบของร้านค้า พร้อมระบบเช็คเพื่อป้องกันการรายงานการชำระเงินที่ซ้ำซ้อน
  • อัพเดทสถานะของสินค้าผ่านทางระบบหลังบ้าน ซึ่งลูกค้าสามารถติดตามสินค้าพร้อมสถานะได้สะดวกและรวดเร็ว
  • ระบบการพิมพ์ใบรายการเพื่อความสะดวกและน่าเชื่อถือ