วิธีการชำระเงิน

หลังจากสั่งซื้อ แล้วได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่จากระบบหลังร้านแล้ว ท่านสามารถชำระเงินค่าสินค้ารอบแรกจากจำนวนเงินที่ปรากฏ โดยโอนผ่านธนาคารดังต่อไปนี้


จากนั้นทำการยืนยันการชำระเงินผ่านระบบหลังร้าน

* สำหรับการชำระเงินค่าสินค้ารอบสอง(สุดท้าย) ท่านสามารถชำระได้เมื่อระบบแจ้งรายการสินค้ารอการจัดส่ง แล้วมีการระบุวิธีการจัดส่งพร้อมชื่อที่อยู่จัดส่ง โดยระบบแจ้งยอดเงินชำระที่เหลือ *

** ทางเราไม่รับการโอนเงินเข้าชื่อบัญชีอื่น นอกเหนือจากชื่อบัญชีดังกล่าวข้างต้น **