Pre Order Features

Report

Report

ระบบรายงานเพื่อดูรายละเอียด

  • รายงานข้อมูลการโอน
  • รายงานข้อมูลรายการการเงิน
  • รายงานข้อมูลรายการสินค้า(สั่งซื้อ,จัดซื้อ,จัดส่ง)