Pre Order Features

Messaging

Messaging

ระบบรับส่งข้อความกับเจ้าหน้าที่

  • สอบถามการแจ้งโอนเงิน
  • สอบถามรายการสั่งซื้อ
  • สอบถามก่อนการจัดส่ง