Pre Order Features

Pre Order Features

feature_preorder


 • Custom Design

  ออกแบบหน้าตาเว็บไซต์ให้ใหม่ตามความต้องการ
  • หน้าตาเว็บไซต์ที่สวยงามและไม่ซ้ำใคร
  • เพิ่มความน่าเชื่อถือดูเป็นมืออาชีพ
 • Tracking

  ระบบติดตามสถานะสินค้า
  • ลูกค้าสามารถติดตามสถานะของสินค้าผ่านระบบได้โดยตรง
  • รวดเร็วแบบเรียลไทม์
 • Messaging

  ระบบรับส่งข้อความกับเจ้าหน้าที่
  • สอบถามการแจ้งโอนเงิน
  • สอบถามรายการสั่งซื้อ
  • สอบถามก่อนการจัดส่ง
 • Calculate

  ระบบคำนวณเงินอัตโนมัติ โดยอิงการคำนวณจาก
  • ประเภทสินค้า
  • รอบสินค้า
  • ประเภทสมาชิก
  • ประเภทการนำเข้า
  • วิธีการจัดส่ง
 • Report

  ระบบรายงานเพื่อดูรายละเอียด
  • รายงานข้อมูลการโอน
  • รายงานข้อมูลรายการการเงิน
  • รายงานข้อมูลรายการสินค้า(สั่งซื้อ,จัดซื้อ,จัดส่ง)
 • Print

  ระบบการพิมพ์ใบรายการเพื่อความสะดวกและน่าเชื่อถือ
  • ใบจัดเตรียมของ
  • ใบรายการสินค้า
  • ใบตัดแปะ ชื่อ-ที่อยู่ ลงบนหน้ากล่องพัสดุ